همسان گزینی

ما در شین به جوانان کمک میکنیم تا نیمه گمشده خود را پیدا کنند .
مشاوران حقوقی و روان شناختی به ما کمک میکنند تا بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم
.

در این صفحه خواهید دید :

چرایی ازدواج

چیستی ازدواج

ملاک انتخاب همسر 5 قسمت

7 اصل طلایی انتخاب همسر

ازدواج پر خطر 3 قسمت

باورهای غیر منطقی در ازدواج 4 قسمت

پیش نیاز معرفی ، دیدن فیلم های این صفحه میباشد .

 

 چرایی ازدواج ؟

چیستی ازدواج ؟

 

 

ملاک انتخاب همسر قسمت اول

ملاک انتخاب همسر قسمت دوم

ملاک انتخاب همسر قسمت سوم

ملاک انتخاب همسر قسمت چهارم

ملاک انتخاب همسر قسمت پنجم

7 اصل طلایی انتخاب همسر

ازدواج پر خطر قسمت اول

ازدواج پر خطر قسمت دوم

ازدواج پر خطر قسمت سوم

باورهای غیر منطقی در ازدواج قسمت اول

باورهای غیر منطقی در ازدواج قسمت دوم

 

باورهای غیر منطقی در ازدواج قسمت سوم

باورهای غیر منطقی در ازدواج قسمت چهارم

 

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده